در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

ششمین جشنواره ملی صحیفه سجادیه

با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب

با آرزوی توفیق الهی، به پیوست آیین نامه اجرایی ششمین جشنواره ملی صحیفه سجادیه و پوستر مربوطه با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب ویژه اساتید، دانشجویان،کارکنان و خانواده ها ارسال می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس الکترونیکی www.SAHIFE.NAHAD.IR مراجعه فرمایید.