در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

هم اکنون برگزاری جلسه هماهنگی مسئولین مراکز دانشگاه فنی و حرفه ای واحد استان اردبیل برای بازدید رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر مسعود گنجی از آموزشکده های فنی و حرفه ای استان اردبیل (14 اردیبهشت ماه 1401)

.