در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

همایش ملی ایثار، مقاومت و جهاد شهادت در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار می شود

رئیس کمیته علمی و پژوهشی کنگره ملی ۳۴۰۰ شهید استان اردبیل از برگزاری همایش ملی ایثار، مقاومت و جهاد شهادت در دانشگاه محقق اردبیلی در مهرماه سالجاری خبر داد.