در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

در دسترس نبودن سامانه بوستان

سامانه بوستان به منظور عملیات بهینه سازی از دسترس خارج شده است.

با سلام و احترام

بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه بوستان به منظور عملیات بهینه سازی از دسترس خارج شده است. بدیهی است پس از اتمام عملیات مذکور و در دسترس قرار گرفتن مجدد سامانه، اطلاع رسانی مقتضی در این خصوص صورت خواهد پذیرفت.

اداره کل فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه