در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

فراخوان همکاری در دفتر بین الملل ستاد مرکزی

متقاضیان می توانند درخواست و رزومه خود را تا تاریخ 16 اردیبهشت 1401 به آدرس  international@tvu.ac.ir ارسال نمایند.

دفتر همکار ی های علمی و بین المللی دانشگاه فنی و حرفه ای به منظور تکمیل کادر اداری خود در ستاد مرکزی دانشگاه از کارکنان قراردادی، پیمانی و رسمی شاغل در ستاد مرکزی، دانشکده ها و آموزشکده های تابعه، به پیوست فراخوان جهت همکاری دعوت به عمل می آورد.

شرایط عمومی:

- آشنایی با زبان انگلیسی / عربی

- آشنایی با کامپیوتر و اینترنت

متقاضیان می توانند درخواست و رزومه خود را تا تاریخ 16 اردیبهشت 1401 به آدرس  international@tvu.ac.ir ارسال نمایند.

پس از بررسی سوابق متقاضیان، حائزین شرایط از طریق مصاحبه انتخاب خواهند شد.