در حال بارگذاری ...
جمعه 6 خرداد 1401

نخستین جشنواره نشاط

ویژه اساتید، کارکنان، دانشجویان ، مشاورین و رابطین مشاوره دانشگاه فنی و حرفه ای

معاونت فرهنگی و دانشجویی در راستای افزایش سلامت جسم و روان خانواده بزرگ دانشگاه فنی و حرفه ای و همچنین بهبود سطح عملکرد مراکز مشاوره و سلامت، برای نخستین بار جشنواره ای ویژه اساتید، کارکنان، دانشجویان ، مشاورین و رابطین مشاوره دانشگاه فنی و حرفه ای و با محوریت ارتقای سلامت روان و مسئولیت اجتماعی؛ با عنوان "جشنواره نشاط" برگزار می­کند.

لینک ثبت نام در جشنواره نشاط:

https://p-karaj.tvu.ac.ir/fa/form_data/add/form_id=5200

نظرات کاربران