در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 5 بهمن 1400

فراخوان دومین جشنواره ملی فرهنگی هنری ذوالفقار

دومین دوره جشنواره مذکور، با حضور دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی سراسر کشور در حال برگزاری است.

شیوه نامه این جشنواره به پیوست ارسال می گردد.