در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 16 آذر 1400

آغاز آموزش های حضوری در دانشگاه فنی و حرفه ای استان اردبیل

قابل توجه دانشجویان آموزشکده پسران رازی اردبیل

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند به استناد دستورالعمل شماره 25/320/12492 مورخ 19 آبانماه 1400 دانشگاه فنی و حرفه ای کشور و مجوز شماره 218/00/54148 مورخ اول آذرماه 1400 دانشگاه علوم پزشکی استان، کلاسهای دروس صرفاً عملی و بخش عملی دروس نظری – عملی از تاریخ 6 آذرماه 1400 با توجه به موارد ذیل بصورت حضوری برگزار خواهد شد.

موارد قابل توجه:

1-برای حضور در کلاسها رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی و ارایه کارت واکسن الزامی است.

2-کلاسهای دروس نظری شامل دروس عمومی، علوم پایه و تخصصی همانند قبل بصورت مجازی اجراء خواهد شد.

3-دروس عمومی کارآفرینی، تربیت بدنی و ورزش تمامی رشته ها همانند قبل بصورت مجازی برگزار خواهد شد.

4-آموزش حضوری صرفاً برای دروس عملی الزامی می باشد و بخش عملی دروس نظری – عملی با پیشنهاد استاد و تایید مدیرگروه آموزشی مربوطه بصورت حضوری انجام خواهد شد.

5-در طول برگزاری کلاسهای عملی، استفاده از خوابگاه ها و سلف سرویس فعلاً مقدور نمی باشد.

6-شرکت در کلاسهای عملی صرفاً برای دانشجویان بومی و دانشجویان غیربومی که نیاز به اسکان ندارند الزامی می باشد.

7-در خصوص دانشجویان غیربومی که به دلایل موجه امکان حضور در کلاسهای عملی را ندارند و همچنین نحوه برگزاری آزمون پایان ترم در اطلاعیه های بعدی اطلاع رسانی خواهد شد.

 آموزشکده پسران رازی اردبیل