در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 16 آذر 1400

آزمون مجدد مدیریت رفتار سازمانی

به اطلاع همکاران محترم می رساند، برای آخرین بار این آزمون در روز شنبه مورخ 29 آبانماه 1400 از ساعت 18  الی  24  در سامانه آموزش کارکنان دانشگاه فنی و حرفه ای فعال می گردد. با راه اندازی سامانه جدید آموزش کارکنان و برای اولین بار فقط در این دوره، سه نوبت آزمون برگزار می گردد که در دوره های آینده که به زودی به اطلاع خواهد رسید، آزمون ها حداکثر طی دو نوبت فعال خواهد شد. لذا همکاران محترم برنامه ریزی لازم را در این خصوص داشته باشند.

آدرس سامانه آموزشی جدید دانشگاه فنی و حرفه ای:
 http://Academics.tvu.ac.ir