در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 16 آذر 1400

فوری-تکمیل فرم تعیین ذینفع بیمه عمر (شاغلین و بازنشستگان)

با سلام. قابل توجه کلیه همکاران محترم شاغل و بازنشسته استان

«فرم تعیین ذینفع بیمه عمر» را پس از تکمیل «در اسرع فرصت» به واحد امور اداری مرکز خود تحویل نمائید.

امور اداری و پشتیبانی دانشگاه