در حال بارگذاری ...
جمعه 25 خرداد 1403

سرفصل دروس آموزشکده پسران اردبیل

سرفصل دروس

 

 

 

گروه فنی:

*برق-الکتروتکنیک-کاردانی

**سرفصل جدید

**سرفصل قدیم

*برق-الکترونیک عمومی-کاردانی

**سرفصل

*مهندسی تکنولوژی برق قدرت-کارشناسی

**سرفصل

*تأسیسات-کاردانی

**سرفصل جدید

**سرفصل قدیم

*مهندسی حرفه ای تأسیسات مکانیکی-کارشناسی

**سرفصل جدید

*کامپیوتر-کاردانی

**سرفصل جدید

**سرفصل قدیم

مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار-کارشناسی

*مکانیک خودرو-کاردانی

**سرفصل جدید

**سرفصل قدیم

مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو-کارشناسی

**سرفصل جدید

*ساخت و تولید-کاردانی

**سرفصل جدید

**سرفصل قدیم

 

گروه حرفه ای:

*عمران-کاردانی

**سرفصل جدید

**سرفصل قدیم

*مهندسی اجرایی عمران-کارشناسی

**سرفصل

*حسابداری-کاردانی

**سرفصل جدید

**سرفصل قدیم

*حسابداری مالی-کارشناسی

**سرفصل

*معماری-کاردانی

**سرفصل جدید

**سرفصل قدیم

*مهندسی حرفه ای معماری-کارشناسی

**سرفصل

*گرافیک-کاردانی

**سرفصل جدید

**سرفصل قدیم

*تربیت بدنی-کاردانی

**سرفصل