در حال بارگذاری ...
جمعه 25 خرداد 1403

چارت دروس آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردبیل

گروه فنی:

 *برق-الکتروتکنیک-کاردانی 


*برق-الکترونیک عمومی-کاردانی


*مهندسی تکنولوژی برق قدرت-کارشناسی ناپیوسته


*تأسیسات حرارت مرکزی و تهویه مطبوع-کاردانی


*مهندسی تکنولوژی تأسیسات حرارتی و برودتی-کارشناسی ناپیوسته


*مهندسی حرفه ای تأسیسات مکانیکی-کارشناسی ناپیوسته


*کامپیوتر-کاردانی


*مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار-کارشناسی ناپیوسته


*مکانیک خودرو-کاردانی


*مهندسی حرفه ای مکانیک خودرو-کارشناسی ناپیوسته


*ساخت و تولید-کاردانی


  

گروه حرفه ای:

*عمران-کاردانی


*مهندسی اجرایی عمران-کارشناسی ناپیوسته


*حسابداری-کاردانی


*حسابداری مالی-کارشناسی ناپیوسته


*حسابداری-کارشناسی پیوسته


*معماری-کاردانی


*مهندسی حرفه ای معماری-کارشناسی ناپیوسته


*علمی کاربردی معماری-کارشناسی ناپیوسته


*گرافیک-کاردانی


*تربیت بدنی-کاردانی