در حال بارگذاری ...
سه‌شنبه 16 آذر 1400

برنامه امتحانات نیمسال ۹۹۲ آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردبیل

قابل توجه اساتید و دانشجویان گرامی

برنامه امتحانات نیمسال ۹۹۲ آموزشکده پسران اردبیل به تفکیک نام درس، نام اساتید و تاریخ امتحانات