در حال بارگذاری ...
جمعه 9 خرداد 1399
 • قابل توجه دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی-فوری

  دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی (فایل پیوستی اسامی زیر) تا یک هفته فرصت دارند، جهت دریافت معافیت تحصیلی خود به امور دانشجویی مراجعه نمایند.

  در غیراینصورت؛ اخراج خواهند شد.

  اداره خدمات آموزشی و امور دانشجویی آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردبیل

 • اذان صبح
  طلوع خورشيد
  اذان ظهر
  غروب خورشيد
  اذان مغرب
  نیمه شب شرعی
  اوقات به افق:
  دقت 3± دقیقه