در حال بارگذاری ...
یکشنبه 3 شهریور 1398
 • آگهی واگذاری بوفه و انتشارات

  این آموزشکده در نظر دارد بوفه و انتشارات خود را جهت ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان از طریق پیشنهاد قیمت« مزایده» واگذار نماید.

  متقاضیان می توانند با دریافت برگه مربوطه، پیشنهاد خود را با لحاظ قیمت پایه ماهانه برای بوفه به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال و برای انتشارات یک میلیون ریال، از تاریخ 23/04/95 تا28/04/1395 به دبیرخانه آموزشکده واقع در اول جاده خلخال ارائه نمایند. بدیهی است به پیشنهادات خارج از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد و آموزشکده در رد یا پذیرش پیشنهادات مختار خواهد بود.

   آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردبیل «رازی»

  نظرات کاربران

 • اذان صبح
  طلوع خورشيد
  اذان ظهر
  غروب خورشيد
  اذان مغرب
  نیمه شب شرعی
  اوقات به افق:
  دقت 3± دقیقه