در حال بارگذاری ...
چهارشنبه 6 بهمن 1400

لیست شماره تلفن قسمت های اداری آموزشکده فنی و حرفه ای رازی اردبیل

شماره تلفن های سانترال با کد 045

33668180

33668184

33668187

33668190

33668192

33668199

آدرس آموزشکده فنی و حرفه ای پسران اردبیل-رازی:

اردبیل-میدان ایثار-ابتدای جاده خلخال-جنب اداره هواشناسی

کدپستی: 13396-56184

شماره تلفن داخلی کارکنان آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران اردبیل-رازی

نام خانوادگی

نام

سمت

داخلی

حوزه ریاست

نصیریان ثمرین

کریم

رئیس آموزشکده پسران اردبیل و

ریاست واحد استانی

-

امانی احد رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی استان 20

فیروزی

جابر

کارشناس مسئول دفتر ریاست و روابط عمومی

32   داخلی

تلفکس

33668196

جعفری

محسن

رئیس اداره حراست

30

حیدری زاده

سخاوت

کارشناس مسئول اداره حراست

30

پاک‌نژاد اسماعیل نگهبان 24
خدائی فر اله شکر نگهبان 24
آزاد شکور نگهبان 24

معاونت آموزشی، پژوهشی و فناوری

عبدی

خوشنام

معاون آموزشی، پژوهشی و فناوری

16

دانشگر

یاشار

گروه آموزش های آزاد و مجازی

23

روحی

عیسی

رئیس اداره خدمات آموزشی

15

احمدی حصار

علی

کارشناس مسئول خدمات آموزشی

33668182

ستوده

حمید

کارشناس خدمات آموزشی

12

شیخ نوازجاهد

اسماعیل

کارشناس خدمات آموزشی

12

نریمانی

یاسر

کارشناس کتابخانه و فناوری اطلاعات

17

شاهی زارع

حجت

رئیس گروه پژوهش و فناوری، کارآفرینی و ارتباط با صنعت

17

عیسی

سعید

کارشناس پژوهش و فناوری

33668183

ابراهیم زاده

محرم

تکنسین کارگاه

21-12

حسینی

رامین

مدرس/گروه حسابداری

14

فریدون زاده

حسن

هیأت علمی/گروه معماری

14

کشفی مقدم

طیب

مدرس/معماری

14

دوستدار

علی

مدرس/گروه مکانیک خودرو

14

محمدی

ولی اله

مدرس/مدیرگروه مهندسی

14

حیدری

عباس

هیأت علمی/مدیر گروه عمران و معماری

14

معاونت مالی، اداری و مدیریت منابع

غفاری

کاوه

معاون مالی، اداری و مدیریت منابع

26

حمیدی

حسن

رئیس اداره امور اداری و پشتیبانی

28

فلزی

علیرضا

کارشناس امور رفاهی و پشتیبانی

28

سیدابراهیم پور

سیدسهراب

رئیس اداره امور مالی/عامل مالی استان

27

اسفندیاری

علی

کارشناس امور اداری و پشتیبانی/انبارداری

28

عشقی

صالح

رئیس گروه برنامه، بودجه و تحول اداری

23

آزادی

علی

کارشناس مسئول امور مالی

27

طهماسبی زاده

علیرضا

کارشناس امور مالی/امین اموال

27

محمدی

سیدجاهد

رئیس اداره فنی و عمرانی

13

اغنیا

باقر

کارشناس امور اداری و پشتیبانی/بایگانی

29

کرم زاده شیرانی

منصور

کارشناس امور اداری و پشتیبانی/دبیرخانه

25 (تلفکس)

سپهر

سجاد

کارشناس برنامه، بودجه و تحول اداری/کارپردازی

28

معصومی

یوسف

متصدی خدمات عمومی

33

نصیری

بهرام

متصدی خدمات عمومی

33

موقر

فرامرز

متصدی خدمات عمومی

33

جهانی

مقصود

متصدی خدمات عمومی

33

معاونت دانشجویی و فرهنگی

سرباز

بهروز

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی

18

سرباز

بهروز

رئیس اداره امور فرهنگی و اجتماعی

**

تقی زاده سیروس کارشناس مسئول امور فرهنگی و اجتماعی 22

محمدزاده نی

مجتبی

کارشناس مسئول امور دانشجویی

22

صادقی

یونس

رئیس اداره امور دانشجویی

19

دادخواه

علی

رئیس اداره تربیت بدنی، مشاوره و سلامت دانشجویی

31

زمانی

طاهر

کارشناس  امور دانشجویی

33668189

 

 

 

 

 

نظرات کاربران